terça-feira, 27 de outubro de 2009

sampai kapang?


Tuhan
ketika aku melihat di sekelilingku
aku bertanya
mengapa harus terjadi seperti itu?


Bagitu banyak orang yang menderita
Siapakah yang bersalah?

Lapar akan kbenaran dan keadilan
lapar akan suatu kata yang memberi harapan
lapar akan suatu kehadiran yang boleh mendengarkan
lapar akan suatu senyuman yang boleh menguatkan


Tuhan
dunia diwarnai dengan begitu banyak penderitaan
kelkaparan, perang, perceraian,ketidak adilan, ketidak jujuran...
lalu aku bertanya pada diriku sendiri, di manakah ada kebenaran?????


Tuhan
Engkau tahu semuanya
bagiMu tiada yang tersembunyi
Semuanya jelas
Semuanya terang
Semuanya dipahami tanpa kecuali

Sampai kapang Tuhan?

Sem comentários: