segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010

Lord...


(Ir. Imaculada Amaral, SSpS, timorense)

Lord,
make my life an act of praise
and thanksgiving...

3 comentários:

Grace disse...

Mana Mendes! Ima nee quando foto, sempre tauk atu hatudu nehan hehe. persis "santa viva".
Bjs

Sr. Ima, SSpS. disse...

Hai Mana Mendes,.. Obrigada barak, tamba oracao furak ho ami nia foto nebe hadir iha mana nia blogue. Hau nungka hanoin katak ami nia foto iha bagia pertama fulan ida ne'e,... he he he. Hau gosta oracao ne'e,... tamba sesuai los ho hau nia keinginan doa sehari-2.
dala ida tan obrigada

Sr. Ima, SSpS. disse...

OOOO Grace on ne'e buka komentar oi-oin. o Aumenta tan kafe letefoho halo lanu hau. mana Mendes,...ita iha ona artista atu halo film iha Timor he he he Grace,...